Phil Salt | #AmiKKR | #TATAIPL2024 | #TATAIPL2024Final | #KKRvSRH | #TheFinalCall | #RukengeNahiJhukengeNahi