The one where Gurbaz goes behind the lens ๐Ÿ“ธ Rahmanullah Gurbaz | #AmiKKR | #TATAIPL2024 | #RukengeNahiJhukengeNahi