Keep rocking @dk00019! ๐ŸŽ‚ ๐Ÿ’œ Dinesh Karthik | Venkatesh Iyer | Varun Chakaravarthy | #AmiKKR