Time for a ‘Rishu Bhaiya-Rinku’ reunion in the USA! ✈️ Rinku Singh | Nitish Rana | Rishabh Pant | #AmiKKR | #KKRvSRH | #TheFinalCall | #TATAIPL2024 | #TATAIPL2024Final | #RukengeNahiJhukengeNahi