Rocket Rinku, Rukega Nahi! ๐Ÿš€๐Ÿ•บ Rinku Singh | #AmiKKR | #KKRvMI | #TATAIPL2024 | #RukengeNahiJhukengeNahi