Ei Pochishe Boishak, Kobiguru’er prerna amader shaathe ache! 🌸 #AmiKKR | #PochisheBoishak | #RabindraJayanti