Making his parents proud! ๐Ÿ’œ ย  Our Gopalganj ka Lal, Sakib Hussain! ย  Sakib Hussain | #AmiKKR | #TATAIPL2024 | #RukengeNahiJhukengeNahi