#KnightWrap 25.04.2024 ๐Ÿ‘‰ Aur sabr nahi ho raha for #KKRvPBKS! ๐Ÿ˜ #AmiKKR | #TATAIPL2024 | #RukengeNahiJhukengeNahi