#KnightsArmy, tamara prem maate dhanyawad! ๐Ÿ’œ #GTvKKR | #AmiKKR | #RukengeNahiJhukengeNahi | #TATAIPL2024