Nitish Rana | Suyash Sharma | Ramandeep Singh | Harshit Rana | #AmiKKR | #RukengeNahiJhukengeNahi