A reunion that made us go ๐Ÿฅน Shah Rukh Khan | Sourav Ganguly | #AmiKKR | #KKRvDC | #TATAIPL2024 | #RukengeNahiJhukengeNahi